Video: Lính thủy Đánh bộ Mỹ thử nghiệm các robot chiến trường

VietTimes -- Các binh sĩ Lính thủy đánh bộ “Darkhorse” thuộc Tiểu đoàn bộ binh số 3, Trung đoàn 5 Lính thủy Đánh bộ tiến hành thử nghiệm một số robot chiến trường mới trên thao trường Warfighting của Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ.
Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tuần tiễu
Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tuần tiễu
Các binh sĩ  Darkhorse thử nghiệm tác chiến với các phương tiện robots chiến đấu mới

NT