Video: Không quân Syria không kích ác liệt vùng Đông Ghouta

VietTimes -- Theo nguồn tin độc quyền từ Al-Masdar News, một mạng lưới điệp Syria dẫn đường và chỉ thị mục tiêu cho cuộc không kích vào các phe phái Hồi giáo cực đoan trên hướng Đông Ghouta, ngoại vi vùng nông thôn Damascus liên tục trong vòng 10 ngày qua.
Không quân Syria không kích ác liệt vùng Đông Ghouta
Không quân Syria không kích ác liệt vùng Đông Ghouta

Chỉ riêng ngày 22.07.2016, không quân Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các thị trấn lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Douma, Hamouria, Misraba, Riyhan, Shifounyah, Hawsh Farah.

Nguồn tin quân sự của Al-Masdar News làm việc tại Damascus cho biết: các cuộc không kích được dẫn đường và giám sát từ trên không, giảm thiểu tối đa thiệt hại tài sản và các công trình quân sự. Không quân Syria đã tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao.

Không quân Syria không kích ác liệt vùng Đông Ghouta

NT