Video: Hơn 100 bóng hồng xinh đẹp gia nhập Quận đội Syria

VietTimes -- 134 tân binh nữ bắt đầu cuộc đời binh nghiệp của mình ở trường huấn luyện quân sự tỉnh Tartus ngày 27.01.2016, chuẩn bị phục vụ trong quân đội Syria. Cuộc chiến chống khủng bố đã thay đổi tất cả, bao gồm cả những người phụ nữ ở đất nước mà truyền thống Phương Đông còn rất mạnh.
Video: Hơn 100 bóng hồng xinh đẹp gia nhập Quận đội Syria
 QPAN