Video: Cận cảnh trận chiến ác liệt của quân đội Syria khu mỏ dầu khí al-Shaer

ViettTimes -- Cuộc chiến giành giật mỏ khí gas al-Shaer đang diễn ra quyết liệt. Quân đội Syria điều động nhiều lực lượng mạnh trong đó có sư đoàn Tigers và sử dụng đến cả lực lượng Diều hâu Sa mạc để tái chiếm lại địa bàn quan trọng này. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 23.05.
Video: Cận cảnh trận chiến ác liệt của quân đội Syria khu mỏ dầu khí al-Shaer

QA