Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện

VietTimes -- Thời tiết xấu là điều kiện tuyệt vời cho các phi công máy bay tiêm kích MiG -29UMT, hay còn gọi là máy bay tiêm kích MiG-29M2 huấn luyện chiến đấu. Phiên bản tiêm kích MiG - 29MUT là phiên bản tiêm kích hiện đại hóa sâu của MiG-29. Cao hơn nữa là MiG-35.
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 1
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 2
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 3
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 4
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 5
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 6
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 7
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 8
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 9
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 10
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 11
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 12
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 13
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 14
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 15
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 16
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 17
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 18
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 19
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 20
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 21
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 22
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 23
Video: Cận cảnh máy bay tim kích MiG-29UMT Nga huấn luyện ảnh 24

TTB