Video: Các đơn vị quân đội Syria tập trung hỏa lực tấn công IS trên tỉnh Raqqa

VietTimes -- Cuộc tấn công vào tỉnh Al - Raqqa trở lên khốc liệt hơn. Quân đội Syria sử dụng tất cả các phương tiện hỏa lực, bao gồm cả tên lửa tự chế Hell Canon tấn công vào trận địa lực lượng khủng bố IS.
Video: Các đơn vị quân đội Syria tập trung hỏa lực tấn công IS trên tỉnh Raqqa

QA