Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra

VietTimes -- Trận chiến giành Palmyra tiến gần đến thời điểm quyết định, quân đội Syria và đồng minh đánh chiếm những vị trí then chốt, tạo điều kiện quét sạch IS trong vài ngày tới. Chiến binh IS quyết liệt tử thủ, nhưng trang thiết bị hạng nặng và binh lực đã tạo lợi thế tấn công giải phóng thành phố.

Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra

  Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 1

Phần lớn những khu vực, địa bàn then chốt đã nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Syria, trận chiến cuối cùng là sân bay quân sự Palmyra, nơi một nhóm chiến binh IS đang tử thủ.

Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 2
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 3
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 4
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 5
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 6
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 7
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 8
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 9
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 10
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 11
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 12
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 13
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 14
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 15
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 16
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 17
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 18
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 19
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 20
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 21
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 22
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 23
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 24
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 25
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 26
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 27
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 28
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 29
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 30
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 31
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 32
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 33
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 34
Video + Ảnh: Ác liệt trận chiến giành thành phố cổ Palmyra ảnh 35
Quân đội Syria tái chiếm Lâu đài Palmyra
Quân đội Syria đánh chiếm thành phố Palmyra dưới sự yểm trợ của không quân Nga - Syria


QA