Video: 13 năm trước, Liên quân Mỹ bỏ qua Hiến chương Liên hiệp quốc tấn công Iraq

13 năm trước, Mỹ và quân đồng minh tiến công vào Iraq, bỏ qua Hiến chương Liên Hợp Quốc và lật đổ chính quyền Tổng thống Saddam Hussein. Lý do cho chiến dịch này là tuyên bố của Washington về sự hiện diện vũ khí hủy diệt ở Iraq.

Video: 13 năm trước, Liên quân Mỹ bỏ qua Hiến chương Liên hiệp quốc tấn công Iraq

Quân đội Mỹ tấn công vào Iraq năm 2003 (Chiến dịch Tự do Iraq)

QA