Ukraine và Mỹ bắt đầu tập trận quân sự

Diễn tập quân sự Ukraine-Mỹ "Rapid Trident-2016" bắt đầu tại thao trường Yavoriv thuộc tỉnh Lvov.
Ukraine và Mỹ bắt đầu tập trận quân sự
Ukraine và Mỹ bắt đầu tập trận quân sự

Theo bộ phận báo chí của cuộc tập trận, hơn 1800 binh lính từ 13 quốc gia sẽ tham gia hoạt động này. Chương trình theo kế hoạch gồm bài tập phối hợp chỉ huy, phát triển yếu tố chiến thuật, thực hiện nhiệm vụ dựa trên kinh nghiệm đối phó các hình thức chiến tranh lai.

Trong giai đoạn tập trận sẽ sử dụng hơn 200 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm cả hai máy bay trực thăng Mi-8.

Tham gia tập trận từ phía Ukraine có sư đoàn bộ binh, các đơn vị  thủy quân đánh bộ và Cảnh sát quốc gia. Cuộc tập trận sẽ tiếp tục cho đến ngày 8 tháng 7.