UBCK phạt Sabeco 100 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

VietTimes -- Ngày 22/11/2016, UBCK vừa ban hành quyết định phạt 100 triệu đồng đối với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn do có vi phạm không công bố thông tin theo quy định của pháp luật .
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo QĐ số 1292/QĐ-XPVPHC của UBCK ban hành ngày 22/11/2016, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Sabeco đã không công bố thông tin theo quy định của pháp luật một loạt các tài liệu quan trọng (không công bố trên website của công ty www.sabeco.com.vn).

Cụ thể, các tài liệu đó gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015; Điều lệ công ty; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; BCTC riêng và hợp nhất các Quý 3,4/2014, Quý 1,2,3,4/2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015).

UBCKNN đã quyết định phạt công ty này số tiền 100 triệu đồng và quyết định này có hiệu lực từ ngày ký 22/11/2016.