Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video)

VietTimes --  Cách đây không lâu, binh chủng đặc công QĐND Việt Nam đón nhận Huân chương quân công Hạng nhất nhân kỷ niệm 50 ngày truyền thống của lực lượng. Trong 50 năm qua, binh chủng đặc công đã lớn mạnh và trưởng thành. Binh chủng đặc công đang vươn mình trở thành lực lượng đặc nhiệm có tầm vóc quốc tế.

Lực lượng Đặc công Việt Nam trong 50 năm ngày Truyền thống binh chủng

Lực lượng Đặc công Việt Nam trong 50 năm ngày Truyền thống binh chủng

 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 1
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 2
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 3
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 4
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 5
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 6
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 7
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 8
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 9
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 10
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 11
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 12
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 13
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 14
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 15
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 16
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 17
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 18
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 19
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 20
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 21
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 22
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 23
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 24
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 25
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 26
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 27
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 28
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 29
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 30
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 31
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 32
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 33
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 34
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 35Nhập mô tả ảnh
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 36
 Tuyệt kỹ đặc công Việt Nam xuất quỷ nhập thần (chùm ảnh video) ảnh 37Lực lượng bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của binh chủng
Trinh độ năng lực tác chiến của đặc công Việt Nam
Lực lượng đặc công Việt Nam tham gia diễn tập chống khủng bố ở Singapore

NT

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm