70% công việc ở Việt Nam đang có nguy cơ cao bị thay thế

70% công việc ở Việt Nam đang có nguy cơ cao bị thay thế

VietTimes -- 70% công việc ở Việt Nam đang có nguy cơ cao bị thay thế bởi những công việc khác hiện còn chưa định hình. Số hóa các ngành nghề truyền thống đang diễn ra rõ nét ở Việt Nam, đặc biệt là mảng chế tác - ngành đang dần chuyển đổi nhờ những công nghệ mới nhằm tạo ra những cơ hội hoàn toàn mới trong Công nghiệp 4.0.