Trung Quốc mở đường nhiệm kỳ 3 cho ông Tập Cận Bình

VietTimes -- Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa đề xuất bỏ điều khoản trong Hiến pháp Trung Quốc về việc giới hạn 2 nhiệm kỳ với chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch nước.
Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất loại bỏ khỏi hiến pháp nội dung quy định chủ tịch và phó chủ tịch nước sẽ không tại chức quá 2 nhiệm kỳ. Tân Hoa xã ngày 25.2 đưa tin Trung Quốc sẽ xóa bỏ hạn chế hiến định về số nhiệm kỳ tối đa của chủ tịch và phó chủ tịch nước. Đề xuất được công bố sau cuộc họp của Bộ Chính trị đảng cộng sản Trung Quốc một ngày trước.
Tân Hoa Xã đăng rất ít chi tiết về thông tin này, chỉ biết đề xuất được Ủy ban Trung ương đảng đưa ra. Ngoài ra, đề xuất cũng đề nghị áp dụng điều khoản mới cho vị trí phó chủ tịch. Theo thông báo của Tân Hoa Xã: "Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất loại bỏ điều khoản của hiến pháp rằng chủ tịch và phó chủ tịch nước không được đảm nhiệm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các tướng lĩnh cấp cao trong Quân ủy Trung Ương Trung Quốc.Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các tướng lĩnh cấp cao trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Hiện tại, hiến pháp Trung Quốc quy định người giữ chức chủ tịch và phó chủ tịch có giới hạn 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Nếu đề xuất trên được thông qua, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2023. Ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư, Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, năm nay 65 tuổi. Theo quy định của hiến pháp Trung Quốc hiện hành, ông Tập không được giữ chức quá 2 nhiệm kỳ và sẽ rời nhiệm sở vào năm 2023.
Cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc diễn ra trước thềm hội nghị toàn thể kéo dài 3 ngày của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, bắt đầu từ 26.2. Hội nghị này sẽ thảo luận về vấn đề nhân sự và những đề xuất sửa đổi hiến pháp để trình lên kỳ họp quốc hội thường niên dự kiến diễn ra vào tháng 3 tại Bắc Kinh.
Vài phút sau bản tin trên, Tân Hoa Xã tiếp tục cho biết Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đề xuất đưa học thuyết chính trị của ông Tập vào hiến pháp sửa đổi. Trước đó, "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới" (gọi tắt là "Tập tư tưởng") đã được bổ sung vào điều lệ đảng.