Tổng thống Trump ăn mừng Hạ viện Mỹ thông qua Luật Chăm sóc sức khỏe

Với tỷ lệ 217-213 phiếu, Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng sít sao trong việc thông qua bộ Luật Chăm sóc Sức khỏe. Mặc dù còn phải  qua được cửa ải của Thượng viện, nhưng đây đã là thắng lợi lớn đầu tiên của ông Trump kể từ ngày nhậm chức Tổng thống đến nay.
Tổng thống Donald Trump phát biểu mừng thắng lợi
Tổng thống Donald Trump phát biểu mừng thắng lợi

Toàn bộ 192 hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ bỏ phiếu chống. Phe "chống" còn có thêm 20 phiếu của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Một người bỏ phiếu trắng. 

Kết quả, Hạ viện đã thông qua dự luật sẽ thay thế Luật Obamacare, mà theo đó có thêm 20 triệu người Mỹ được nhận bảo hiểm y tế.

Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, ông Trump đã tổ chức ăn mừng.

Tuy nhiên, Dự luật còn phải vượt qua cửa ải đầy khó khăn là Thượng viện. Tại đây, Đảng Cộng hòa có 52 ghế, nhưng vẫn còn một số Thượng nghị sĩ có ý phản đối Dự luật này.

Các hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ thề sẽ bắt đảng Cộng hòa trả giá đắt về chính trị vì đã thông qua một dự luật không được lòng dân thế này. Sau khi công bố kết quả, tất cả các nghị sĩ Dân chủ đã đứng dậy đồng thanh phản đối.