Tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ phải tuân thủ Luật thuế Mỹ

Ngày 30.3, Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) vừa đưa ra một số hướng dẫn chính thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Mỹ (FATCA).
Tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ phải tuân thủ Luật thuế Mỹ

Các tổ chức tín dụng tại VN cũng là đối tượng chịu sự tác động bởi Đạo luật này.

Tính đến hết tháng 12.2014, theo thông tin từ trang điện tử của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), đã có khoảng 146 tổ chức tài chính VN và các chi nhánh của các tổ chức tài chính VN hay chi nhánh của tổ chức tài chính nước ngoài tại VN đã được Mỹ chứng nhận là tổ chức tài chính tuân thủ thông qua hình thức cấp cho mỗi tổ chức tài chính, chi nhánh một mã số GIIN.

Theo NHNN, tại hướng dẫn điền mẫu biểu 8966 (mẫu biểu báo cáo của tổ chức tài chính nước ngoài cho IRS), việc báo cáo cho IRS được tự động gia hạn trong khoảng thời gian là 90 ngày, do đó thời điểm báo cáo của năm nay sẽ được kéo dài đến ngày 30.6.2015 mà tổ chức có nghĩa vụ báo cáo không phải tiến hành bất cứ thủ tục nào với IRS.

Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại VN không được phép chuyển thông tin, số liệu báo cáo về Hội sở chính ở nước ngoài do thông tin báo cáo này liên quan đến thông tin tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng, theo quy định là "thông tin mật” trong ngành ngân hàng.

Theo tài liệu của NHNN, FATCA là đạo luật do Quốc hội Mỹ ban hành ngày 18.3.2010 nhưng lại có ảnh hưởng đối với các tổ chức tài chính nước ngoài tài chính nước ngoài có thu nhập từ Mỹ. Từ ngày 31.3.2015, các tổ chức tài chính nước ngoài, trong đó có cả tổ chức tài chính VN sẽ phải cung cấp các thông tin về tài khoản, tài sản khách hàng của mình cho IRS.

Mục đích của việc ban hành FATCA là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn thuế của đối tượng phải chịu thuế theo quy định của pháp luật Mỹ. Để làm được điều này, IRS phải thu thập các thông tin về tài khoản, tài sản của đối tượng phải chịu thuế theo quy định của pháp luật Mỹ tại các quốc gia trên thế giới để đảm bảo rằng họ thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Theo Thanh Niên