Thủ tướng cảnh báo vấn đề nợ công tăng nhanh

VietTimes -- Thẳng thắn nhìn nhận tỷ lệ nợ công đang gia tăng rất nhanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nếu tính đầy đủ nợ công đã vượt trần chứ không phải sát trần như báo cáo. Thủ tướng yêu cầu phải có biện pháp cụ thể, thậm chí xem xét tới vấn đề nới trần nợ công.
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính-NSNN năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2017
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính-NSNN năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2017

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính-NSNN năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng và biểu dương ngành Tài chính đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Với vai trò quản lý và điều hành tài chính nhà nước, ngành Tài chính đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề mà ngành tài chính đang gặp phải và đưa ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Tốc độ tăng chi thường xuyên cao, dư địa chính sách tài khoán hạn hẹp, thu ngân sách không đủ chi thường xuyên và trả nợ là những nguyên nhân chính khiến ngân sách luôn căng thẳn. Theo Thủ tướng, nếu tính đầy đủ nợ xây dựng cơ bản, bảo hiểm xã hội, lãi suất hỗ trợ... thì nợ công đã vượt trần cho phép. Người đứng đầu Chính yêu cầu cần có biện pháp cụ thể, thậm chí có thể xem xét tới vấn đề nới trần nợ công.

Nói về nhiệm vụ năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, ngành Tài chính cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công; Công tác xây dựng thể chế, pháp luật về tài chính cần được tăng cường; Bên cạnh đó, phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, góp phần tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa. Mặt khác, ngành Tài chính cũng tăng cường công tác quản lý, tránh lãng phí nguồn lực tài chính của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ đặt ra mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động thì ngành Tài chính cũng phải góp phần kiến tạo hành động trong lĩnh vực tài chính ngân sách, cần bỏ tư duy cào bằng, xóa bỏ bao cấp, cân đối toàn diện trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của ngành Tài chính, sự ủng hộ của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, ngành Tài chính sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Tiếp thu những ý kiến này, Bộ trưởng  Đinh Tiến Dũng khẳng định ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan nhằm quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó.