Thủ tướng cảnh báo vấn đề nợ công tăng nhanh

Thủ tướng cảnh báo vấn đề nợ công tăng nhanh

VietTimes -- Thẳng thắn nhìn nhận tỷ lệ nợ công đang gia tăng rất nhanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nếu tính đầy đủ nợ công đã vượt trần chứ không phải sát trần như báo cáo. Thủ tướng yêu cầu phải có biện pháp cụ thể, thậm chí xem xét tới vấn đề nới trần nợ công.
Mỗi người dân Việt Nam đang gánh hơn 1.000 USD nợ công

Mỗi người dân Việt Nam đang gánh hơn 1.000 USD nợ công

Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu, nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 92,618 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 1.016 USD. Như vậy, sau khoảng gần 2 năm, nợ công của nước ta tăng 15,182 tỷ USD; nợ tính theo bình quân dân số cũng tăng khoảng 157 USD/người.