Chậm nộp thuế sẽ bị phạt ít hơn

Chậm nộp thuế sẽ bị phạt ít hơn

VietTimes -- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, trong đó sửa đổi quy định xử lý đối với việc chậm nộp thuế.
Thu ngân sách có thể đạt và vượt mức dự toán

Thu ngân sách có thể đạt và vượt mức dự toán

ừ con số đạt được trong 11 tháng, Bộ Tài chính cho rằng ước thu ngân sách cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội, có khả năng mức độ giảm thu sẽ thấp hơn con số dự kiến đã báo cáo, theo một thông cáo báo chí vừa được Văn phòng Bộ Tài chính công bố.