Thông tư mới về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày 19/10, Ngân hàng Nhà nước bất ngờ ra thông tư số 16/2015/TT-NHNN quy định bổ sung một số trường hợp cụ thể được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tư 16 sửa đổi, bổ sung cho thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo thông tư 16, các trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí và các trường hợp cần thiết khác được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam sau khi được Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận bằng văn bản.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định rõ đối tượng được sử dụng ngoại hối trong các trường hợp này là tổ chức (người cư trú, người không cư trú) và không cho phép cá nhân.

Đồng thời, nhằm mục tiêu minh bạch hóa thủ tục hành chính, thông tư 16 đã bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, thông tư quy định cụ thể về nguyên tắc lập và gửi hồ sơ của tố chức và thời hạn xử lý hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư 16 có hiệu lực từ ngày 3/12/2015.

Theo Bizlive