Khát vọng của Tổng Giám đốc Viettel

Khát vọng của Tổng Giám đốc Viettel

“Cách tốt nhất để thành công tiếp là xóa đi thành công của mình, khởi tạo những chân trời mới, những thách thức mới, hãy nhìn khác đi và hành động khác đi” - Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Viettel.