Thi tốt nghiệp THPT 2020: Hơn 63% thí sinh có điểm tiếng Anh dưới trung bình

VietTimes – Tiếng Anh là môn quan trọng trong bối cảnh hội nhập toàn cầu của kỷ nguyên số. Tuy nhiên theo đánh giá chất lượng qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn tiếng Anh đang ở mức đáng báo động (63,13%).
Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.
Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.

Trong số 749.285 thí sinh dự thi môn tiếng Anh, có 472.990 thí sinh đạt điểm dưới trung bình, chiếm 63,13%. Số thí sinh có điểm <= 1 là 543 (chiếm tỷ lệ 0,07%); điểm trung bình là 4,58 điểm, điểm trung vị là 4,2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm. Bên cạnh đó, môn tiếng Anh có 225 thí sinh đạt điểm 10.

Cũng theo đánh giá phân tích phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT vừa công bố ngày 27/8. Cụ thế, phổ điểm theo từng môn được thống kê như sau.

Môn Toán: Có 845.473 thí sinh tham gia dự thi, trong đó điểm trung bình là 6,68 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 195 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 153367 (chiếm tỷ lệ 18%); có 273 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Ngữ văn: Có 830.764 thí sinh tham gia dự thi, trong đó điểm trung bình là 6,62 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75779 (chiếm tỷ lệ 9%); có 2 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Vật lý: Có 286.847 thí sinh tham gia dự thi, trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 39 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37140 (chiếm tỷ lệ 13%); có 10 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Hóa học: Có 289.066 thí sinh tham gia dự thi, trong đó điểm trung bình là 6,71 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44766 (chiếm tỷ lệ 15,49%); có 399 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Sinh học: Có 284.063 thí sinh tham gia dự thi, trong đó điểm trung bình là 5,59 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85715 (chiếm tỷ lệ 30,17%); có 121 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Lịch sử: Có 553.987 thí sinh tham gia dự thi, trong đó điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Địa lý: Có 540.775 thí sinh tham gia dự thi, trong đó điểm trung bình là 6,78 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 133 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33606 (chiếm tỷ lệ 6,21%); có 248 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Giáo dục công dân: Có 469.587 thí sinh tham gia dự thi, trong đó điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 41 (chiếm tỷ lệ 0,00%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5152 (chiếm tỷ lệ 1,10%); có 4163 thí sinh đạt điểm 10.