Tăng cường kiểm soát, quản lý thép cuộn nhập khẩu

Tăng cường kiểm soát, quản lý thép cuộn nhập khẩu

VIetTimes  -- Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với tình hình nhập khẩu thép nói chung và nhập khẩu thép cuộn nói riêng. Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ chủ quản, các cơ quan liên quan phải tăng cường kiểm soát, quản lý đối với thép cuộn nhập khẩu.