Thêm 14 doanh nghiệp giao thông vào danh mục cổ phần hóa

Cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp giao thông sẽ được đẩy mạnh trong năm 2015…
Thêm 14 doanh nghiệp giao thông vào danh mục cổ phần hóa
Thêm 14 doanh nghiệp giao thông vào danh mục cổ phần hóa

Theo kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải, sẽ có thêm 14 doanh nghiệp của ngành này được đặt vào lộ trình cổ phần hóa, trong khi nhiều doanh nghiệp khác cũng sẽ được tiếp tục tái cơ cấu.

Cụ thể, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thành xây dựng phương án cổ phần hóa 14 doanh nghiệp bao gồm 2 công ty mẹ là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; 2 công ty con của Vinalines, 7 công ty con của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương, 1 công ty con của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và 1 công ty thuộc Bộ để thẩm định, phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp theo kế hoạch đã xây dựng. Hoàn thành việc quyết toán, bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần đối với các doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa, thực hiện IPO trong năm 2014.

Trong số này, sẽ triển khai các bước cổ phần hóa đối với 28 đơn vị đã được phê duyệt danh sách, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần trong tháng 1/2015 theo đúng trình tự, thủ tục của quy định hiện hành.

Bộ cũng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thoái vốn nhà nước tại 4 công ty mẹ đã chuyển sang mô hình công ty cổ phần gồm Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 5, Tổng công ty Xây dựng Xông trình giao thông 6, Tổng công ty Xây dựng Đường thủy và Tổng công ty Xây dựng Thăng Long.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổng công ty thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là đối với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, Tổng công ty Hàng hải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

                                                                  Theo VnEconomy