Đề án giao thông ‘vẽ’ vốn triệu tỉ

Đề án giao thông ‘vẽ’ vốn triệu tỉ

Nhiều chuyên gia cảnh báo số vốn khổng lồ, lên tới hàng chục tỉ USD trong các đề án quy hoạch trung và dài hạn của ngành giao thông, là quá sức chịu đựng của đất nước, trong khi nhiều dự án hiện nay dàn trải, thiếu hiệu quả.