Từ 1/12016: Công dân được cấp thẻ căn cước 12 số

Từ 1/12016: Công dân được cấp thẻ căn cước 12 số

Theo Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ 1/1/2016, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước 12 số. Đây là giấy tờ tùy thân, thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.