Tham vọng toàn cầu của hải quân Trung Quốc

Hải quân Trung Quốc mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu trong những năm qua, với tham vọng trở thành lực lượng biển xanh cạnh tranh với Mỹ.
Tham vọng toàn cầu của hải quân Trung Quốc

Theo: VnExpress