TGĐ Southern Bank trở thành Phó TGĐ thứ 22 của Sacombank

Sacombank hiện có đến 22 phó tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc Phan Huy Khang. Sau sáp nhập, Sacombank trở thành ngân hàng lớn nhất trong khối ngân hàng TMCP với tổng tài sản đạt 297.184 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 24.506 tỉ đồng...
Ông Nguyễn Văn Nhân, tân Phó tổng Sacombank
Ông Nguyễn Văn Nhân, tân Phó tổng Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank) vừa công bố bổ nhiệm hai lãnh đạo cũ của ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) làm phó tổng giám đốc Sacombank sau khi tiến hành sáp nhập toàn hệ thống của Southern Bank.

Như vậy, nhân sự cũ của Southern Bank - ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám đốc và ông Trịnh Văn Tỷ, Phó Tổng giám đốc của Southern Bank đã được Hội đồng quản trị Sacombank sắp xếp ở vị trí Phó tổng giám đốc của Sacombank mới từ ngày 1/10/2015.

Theo đó, Sacombank hiện có đến 22 phó tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc Phan Huy Khang.

Southern Bank đã chính thức sáp nhập vào Sacombank từ ngày 1/10/2015, toàn bộ hệ thống thương hiệu và tài sản, nhân sự, mạng lưới, số liệu cũng như quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Southern Bank được chuyển giao cho Sacombank.

Sacombank cam kết duy trì quyền, nghĩa vụ của khách hàng, đối tác, cổ đông của cả hai ngân hàng.

Sau sáp nhập, Sacombank trở thành ngân hàng lớn nhất trong khối ngân hàng TMCP với tổng tài sản đạt 297.184 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 24.506 tỉ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỉ đồng, có 563 điểm giao dịch trên toàn quốc và Lào, Campuchia, tổng số cán bộ nhân viên là 15.510 người.

Theo Bizlive