Biển Đông và bí mật về những con đường ngầm

Biển Đông và bí mật về những con đường ngầm

VietTimes -- «Những con đường ngầm dưới Biển Đông» ẩn chứa đầy bí ẩn là nhận định trên Asialyst. Một số chuyên gia Pháp khẳng định những tranh chấp tranh lãnh hải tại đây chỉ là những «cãi cọ vặt vãnh». Trên thực tế, sự thật nằm sâu dưới lòng Biển Đông có liên quan đến hoạt động tàu ngầm.