Tài năng kinh khủng của xế đường rừng

Ai cũng biết ở mọi khu rừng nhiệt đới, tai ga, mưa rừng và tuyết tan là những con đường sẽ biến thành những cái bẫy bùn khổng lồ dành cho những anh tài bò ra cứu kéo. Nhưng có một tài xế rừng tai ga có vẻ không coi đường lầy lội là gì cả.
Tài năng kinh khủng của xế đường rừng

Đây là dòng xe Graz rất thông dụng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam
Theo DM