Syria cảnh cáo Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia về cuộc xâm lược

Tổng thống Syria Bashar Assad tuyên bố rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Saudi Arabia phái quân đến Syria với lý do đấu tranh chống khủng bố chống IS, thì chính quyền Syria sẽ đối xử với họ như với bọn khủng bố.
Tổng thống Syria Assad rất cương quyết
Tổng thống Syria Assad rất cương quyết

"Đó là cái cớ. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ đối xử với họ như với những tên khủng bố. Chúng tôi bảo vệ đất nước mình. Không ai có quyền xâm nhập vào Syria, dưới góc độ chính trị hoặc quân sự. Như vậy sẽ là vi phạm luật pháp quốc tế, và đối với chúng tôi, với các công dân Syria, thì phương án duy nhất là bảo vệ tổ quốc của mình”, ông Assad tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của tờ báo Tây Ban Nha El Pais.

Ông nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã phái những tên khủng bố đến nước ông và “ngay từ đầu đã  xía vào các sự kiện ở Syria". "Saudi Arabia là nhà tài trợ chính của bọn khủng bố. Họ giúp đưa chúng lên máy bay, gửi  đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi từ đó đến Syria",  ông Assad tố cáo.

Tổng thống Syria lưu ý rằng chính quyền Syria coi những người nước ngoài chiến đấu trong hàng ngũ các nhóm vũ trang cũng giống như những tên khủng bố khác, và nếu bắt được những đối tượng này thì vấn đề dẫn độ sẽ được giải quyết thông qua đàm phán với các nước.

“Trước hết, chúng tôi sẽ đối xử như với những phần tử còn lại trong hàng ngũ khủng bố. Dưới góc độ quan điểm pháp lý không có sự phân biệt trên cơ sở thuộc tính dân tộc”, ông Assad khẳng định.

Theo Sputnik