Sức mạnh quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đánh thắng kẻ thù gây chiến

Phó Thủ tướng khẳng định, nền quốc phòng của Việt Nam xây dựng với mục đích hòa bình và tự vệ, là nền quốc phòng đủ sức mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây chiến của kẻ thù nhưng cũng sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.
Sức mạnh con người, tinh thần chiến đấu và nghệ thuật quân sự đặc sắc làm nên sức mạnh vô địch của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Sức mạnh con người, tinh thần chiến đấu và nghệ thuật quân sự đặc sắc làm nên sức mạnh vô địch của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

Sáng 6-8, tại hội trường Bộ Quốc phòng đã diễn ra hội thảo khoa học “Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân VN truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang”.

Phát biểu tại đây, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nền quốc phòng của Việt Nam xây dựng với mục đích hòa bình và tự vệ, là nền quốc phòng đủ sức mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây chiến của kẻ thù nhưng cũng sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.

“Sức mạnh đó phải từ lực lượng của toàn dân, của lực lượng vũ trang nhân dân với chất lượng ngày càng cao, bố trí trong một thế trận vững chắc, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống" -Phó thủ tướng nói.

Xây dựng nghệ thuật quân sự Việt Nam

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (tổng tham mưu trưởng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng) cho biết ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, kẻ thù bao vây tứ phía hòng “bóp chết” chính quyền cách mạng “non trẻ”.

Để bảo vệ chính quyền cách mạng và chuẩn bị kháng chiến lâu dài, ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh Chỉ thị thành lập Bộ Tổng tham mưu.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng tham mưu luôn luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng, Chính phủ và Nhà nước.

Theo thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, trong công cuộc đổi mới đất nước, Bộ Tổng tham mưu đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối quốc phòng, đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự của Đảng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng ngày càng có hiệu quả tốt hơn, toàn diện hơn.

Tập trung vào tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Tích cực đầu tư vũ khí, trang bịkỹ thuật hiện đại, chủ động đề xuất và triển khai đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện, giáo dục -đào tạo cho phù hợp tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị và nghệ thuật quân sự Việt Nam, sát vớiđối tượng tác chiến, với yêu cầu, đặc điểm và những bước phát triển mới của chiến tranh hiện đại.

Tranh chấp chủ quyền gia tăng phức tạp

Tại hội thảo, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũngnhấn mạnh trong những năm tớitình hình thế giới, khu vực hòa bình và hợp tác vẫn là xu thế lớn nhưng còn tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường.

Các nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược, hình thành những tập hợp lực lượng mới trong khu vực và trên thế giới.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á cơ bản vẫn ổn định và phát triểnnhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tranh chấp chủ quyền biên giới, biển đảo vẫn tiếp tục gia tăng phức tạp…

Trực thăng săn ngầm trong lễ thượng cờ tàu ngầm Kilo Hải Phòng
Trực thăng săn ngầm trong lễ thượng cờ tàu ngầm Kilo Hải Phòng

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước và quân đội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ một số vấn đề Bộ Tổng tham mưu cần tập trung làm tốt.

Đầu tiên là thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Phó thủ tướng nói Bộ Tổng tham mưu cần nhận thức rõ tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và quân đội về quân sự, quốc phòng là một trọng trách lớn, hết sức vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề.

Đây là một lĩnh vực đặc thù, có tính cơ mật cao, đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, chính xác các vấn đề chiến lược về đối tượng, mục tiêu, nội dung, tính chất, nhiệm vụ liên quan đến quân đội; đến chiến tranh, hòa bình và vận mệnh quốc gia, dân tộc…

Hội thảo cũngđã nghe nhiều tham luận tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn về những thành tích, chiến công, bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 70 năm qua.

Đánh giá đúng với tầm vóc, ý nghĩa của những thành tích, chiến công, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm vận dụng vào quá trình dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo trò chuyện với đại tướng Lê Đức Anh (nguyên chủ tịch nước, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng) - Ảnh: V.V.T.
Các đại biểu tham dự hội thảo trò chuyện với đại tướng Lê Đức Anh (nguyên chủ tịch nước, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng) - ​Ảnh: V.V.T.

Theo Tuổi trẻ