Sóng gió tình trường của Tổng thống Obama lên phim

Bộ phim 'Southside with You' (tạm dịch: 'Đi về phía Nam cùng em') như một cuốn hồi ký sinh động những năm tháng tuổi trẻ cùng câu chuyện tình yêu của vợ chồng Tổng thống Obama.
Phim hoàn thành sẽ được gửi tới Nhà trắng cho Tổng thống và phu nhân xem trước khi chính thức chiếu ra ngoài.
Phim hoàn thành sẽ được gửi tới Nhà trắng cho Tổng thống và phu nhân xem trước khi chính thức chiếu ra ngoài.