Quy định mới về màu sắc của tàu cảnh sát biển Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 13/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Quy định mới về màu sắc của tàu cảnh sát biển Việt Nam

Màu sắc của tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Nghị định 86/2009/NĐ-CP quy định: Màu sắc của thân tàu Cảnh sát biển Việt Nam có các loại như sau: Thân tàu tuần tra, tàu môi trường sơn màu xanh nước biển, đài chỉ huy sơn màu trắng; trên thân tàu: Phần trước hai vạch ký hiệu viết số tàu màu trắng; phần sau hai vạch ký hiệu viết chữ in hoa màu trắng:

Còn tại Nghị định 13/2015/NĐ-CP, quy định trên đã được sửa đổi, bổ sung, trong đó quy định cụ thể màu sắc tàu tìm kiếm cứu nạn; tàu tuần tra, tàu bảo vệ môi trường và các loại tàu bảo đảm, hậu cần; xuồng tuần tra.

Cụ thể, với tàu tìm kiếm cứu nạn, thân tàu sơn màu da cam, mặt boong sơn màu xanh lá cây. Phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của tàu sơn màu trắng, phía sau vạch ký hiệu là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu trắng.

Cabin sơn màu trắng, đường viền phía trên cabin sơn màu da cam, trên hai mạn cabin là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM kiểu chữ in hoa, màu xanh dương. Trên ống khói sơn hình cờ đỏ, sao vàng.

Với tàu tuần tra, tàu bảo vệ môi trường và các loại tàu bảo đảm, hậu cần, thân tàu sơn màu trắng, mặt boong sơn màu xanh lá cây. Phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của tàu, sơn màu xanh dương. Phía sau vạch ký hiệu là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu xanh dương.

Cabin sơn màu trắng, trên hai mạn cabin là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM kiểu chữ in hoa, màu xanh dương. Trên ống khói sơn hình cờ đỏ, sao vàng. Ụ pháo sơn màu ghi

Còn với xuồng tuần tra, thân xuồng sơn màu trắng. Phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của xuồng, sơn màu xanh dương. Phía sau vạch ký hiệu, hàng trên là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM, hàng dưới là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu xanh dương. Cabin sơn màu trắng.

Theo: Chinhphu.vn

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm