Quân đội Syria, Vệ binh cộng hòa và Hezbollah ồ ạt tấn công ở vùng Tây Nam Aleppo

Quân đội Syria và Hezbollah kiểm soát các làng Tel Dadin và Shlash Mariameen ở nông thôn miền Nam Aleppo, Không quân Nga đã thực hiện 12 lần xuất kích tấn công 24 mục tiêu theo tọa độ của lực lượng đối lập Syria đề xuất vào các mục tiêu Tadmor, Deir ez-Zor, Ytriur và phía đông Aleppo bằng bom chính xác KAB-500
Quân đội Syria, Vệ binh cộng hòa và Hezbollah ồ ạt tấn công ở vùng Tây Nam Aleppo

Theo QPAN