Quân đội Syria tự do FSA cáo buộc một nhóm chiến binh ăn cắp và đào ngũ

VietTimes -- Liwaa Al Hurriya Al-Islamiye (Hồi giáo Tự do Liwaa), một trong những nhóm chiến binh thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do, tuyên bố cáo buộc nhóm chiến binh thánh chiến số 15 tháo chạy ở Mallah, Rashideen và khu Trung tâm Nghiên cứu, ăn cắp vũ khí, trang thiết bị, cơ sở vật chất có giá trị 75,000 USD.
Thông báo cáo buộc tội đảo ngũ và ăn cắp của một nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc FSA
Thông báo cáo buộc tội đảo ngũ và ăn cắp của một nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc FSA

FSA đưa ra tối hậu thư: Nhóm chiến binh có 24 giờ để trở về và trả lại vũ khí, vật tư mà họ đánh cắp. Nếu nhóm này không thực hiện Tối hậu thư này trong thời hạn 24 giờ, tất cả các tay súng của nhóm sẽ phải chịu hình phạt từ tòa án Shariah về tội đào thoát khỏi chiến tuyến, ăn cắp vũ khí, trang thiết bị. Tổ chức lãnh đạo của Quân đội Syria tự do yêu cầu không có tổ chức nào trong số các đồng minh của FSA tiếp nhận nhóm này vào hàng ngũ.

Tổ chức phiến quân Hồi giáo của FSA tuyên bố rằng sẽ ngừng cấp kinh phí cho trường Shariah ở Jisr al-Shughour, ngừng sửa chữa tuyến đường cao tốc vì nhiều hoạt động dân sự bị thiếu kinh phí do tệ nạn biển thủ và trộm cắp nguyên vật liệu. Tuyên bố này đã được chia sẻ trên tất cả các phương tiện truyền thông lực lường Hồi giáo nổi dậy và cho tất cả các nhóm Hồi giáo vũ trang.

NT