Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố

Theo tin từ Arab Source: Quân đội Syria và đồng minh đã tiến đến biên giới tây bắc của tỉnh Latakia với Thổ Nhĩ Kỳ, gần thị trấn armenian Kesab. Điều này cho phép hy vọng quân đội Syria cắt đứt con đường tiếp vận của các nhà tài trợ khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ cho các tổ chức chống phá nhà nước Syria.

Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố

Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 1

Những dấu vết để lại cho thấy một cuộc chiến không dễ dàng đã diễn ra để giành giật tuyến biên giới, nguồn sống của các tổ chức khủng bố ở Syria

Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 2
Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 3
Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 4
Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 5
Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 6

Những vật dụng bao bì lương thực thực phẩm để lại cho thấy sự can thiệp thô bạo của các nhà tài trợ khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ủng hộ các tổ chức nổi dậy chống phá nhân dân Syria

Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 7
Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 8
Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 9
Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 10
Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 11
Quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực cắt tiếp tế khủng bố ảnh 12

Theo QPAN