Quân đội Syria huyết chiến phiến quân ở ngoại vi đông Damascus (video)

VietTimes -- Giao chiến diễn ra dữ dội trên vùng ngoại ô phía đông Damascus, quân đội Syria tiến hành nhiều cuộc tấn công liên tiếp vào nhóm Faylaq Al-Rahman thuộc quân đội Syria tự do FSA trong khu vực Zamalka thuộc Eastern Ghouta, bao vây chia tách quận Jobar, tạm chiếm bởi nhóm Faylaq Al-Rahman để giải phóng quận này.
Xe bộ binh chiến đấu quân đội Syria trên chiến trường Jobar, ngoại ô Damascus
Xe bộ binh chiến đấu quân đội Syria trên chiến trường Jobar, ngoại ô Damascus
Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa tấn công vào  thị trấn Ayn Tarma và quận Jobar. 
Các đơn vị Vệ binh Cộng hòa tấn công quận Zamalka, ngoại ô Damascus
Quân đội Syria tổ chức cứu hộ một xe bộ binh chiến đấu BMP-2, bị đứt xích trên chiến tuyến quận Jobar

QA