Quân đội Syria đánh đêm - cuộc chiến đặc công Việt Nam xuất hiện ở Syria

Lực lượng Lữ đoàn Hòa bình "Peace brigades"  dẫn dầu bởi các chiến binh bán vũ trang Iraq đã thực hiện đột kích ban đêm ở Syria. Hình thái tác chiến thực sự tương đối giống lực lượng đặc công Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. 

Quân đội Syria đánh đêm - cuộc chiến đặc công Việt Nam xuất hiện ở Syria

Theo QPAN