Quân đội Syria bắt đầu dội lửa lên các tổ chức khủng bố

Trên mạng Internet xuất hiện ảnh và video pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A "Solshepёk" (phiên bản xuất khẩu của "Pinocchio") tại Syria. Chú thích dưới bức ảnh khẳng định quân đội chính phủ Syria đã sử dụng "Solshepёk" tấn công lực lượng khủng bố, hiệu quả của pháo phản lực nhiệt áp TOS - 1A trên video thật sự đáng sợ. 
Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A "Solshepёk"
Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A "Solshepёk"

Theo tuyên bố trên mạng thông tin đại chúng của các quân nhân quân đội Syria. Quân đội đã đưa các tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS - 1A "Solshepёk" vào thực tế chiến đấu. Trong khu vực chiến đấu của đạn nhiệt áp, hầu như không có một hầm ngầm hoặc công trình quân sự nào có thể đảm bảo được an toàn cho các chiến binh khủng bố.

Theo QPAN