Phó Thống đốc NHNN: Tỷ giá sẽ “neo” ở 2%

Trong thời gian gần đây, rất nhiều thông tin đồn đoán trên thị trường cho rằng tỷ giá có khả năng sẽ được tăng thêm thành 3%. Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc NHNN cho biết, tỷ giá sẽ chỉ “neo” ở 2% từ nay đến cuối năm.
Phó Thống đốc NHNN: Tỷ giá sẽ “neo” ở 2%

Bà Hồng cho biết, từ cuối năm 2011 đến nay, trong cách thức điều hànhtỷ giá,NHNNthường công bố biên độ dự kiến tăng tỷ giá ngay từ đầu năm, từ đó điều hành trong phạm vi biên độ đề ra. Cũng giống như những năm trước, đầu năm nay, Thống đốc đã đưa ra biên độ định hướng điều hành tỷ giá không quá 2% trong năm 2015.

Thực tế cho thấy, tỷ giá và thị trường ngoại hối thường xuyên biến động, không chỉ gây khó khăn cho điều hành tỷ giá mà còn làm cho chính sách tiền tệ ở nhiều thời điểm bị động, và hệ lụy là có thời điểm nền kinh tế dư cung ngoại tệ nhưngNHNNvẫn phải bán ngoại tệ để can thiệp, dẫn đến dự trữ ngoại hối Nhà nước suy giảm gây bất ổn kinh tế vĩ mô.

Từ năm 2012 đến nay, NHNN lựa chọn cách thức điều hành theo hướng định hướng trước biên độ biến động của tỷ giá trong năm, trên cơ sở đó, phối kết hợp đồng bộ các công cụ của chính sách tiền tệ để điều hành ổn định tỷ giá trong phạm vi biên độ đề ra.

Kết quả cho thấy, hàng năm tỷ giá đều được kiểm soát trong biên độ đề ra, cụ thể, năm 2012 và 2013, NHNN định hướng mức điều chỉnh tỷ giá không quá 2-3% nhưng trên thực tế năm 2012 không cần phải điều chỉnh, năm 2013 chỉ điều chỉnh tăng 1%, năm 2014 điều chỉnh 1% trong khi biên độ định hướng không quá 2%.

Những tháng còn lại của năm 2015, NHNN định hướng điều hành tỷ giá trong phạm vi biên độ không quá 2% cho cả năm. Định hướng này được cân nhắc trên cơ sở phân tích, đánh giá dưới nhiều góc độ như các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 do Quốc hội đề ra, kết quả dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong và ngoài nước, đặc biệt là dự báo cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục thặng dư.

Một nghiên cứu của nhóm chuyên gia IMF trong thời gian qua cũng cho thấy tỷ giá VND/USD hiện đang trong vùng phù hợp, chưa có dấu hiệu ngược lại.

Tính từ đầu năm đến nay, hệ thống các tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục mua ròng ngoại tệ từ tổ chức kinh tế và cá nhân với cách thức điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá theo hướng nâng cao lợi ích nắm giữ của VND sẽ tiếp tục khuyến khích các tổ chức và cá nhân bán ngoại tệ cho hệ thống các tổ chức tín dụng.

Với quan điểm nêu trên, trong thời gian tới, NHNN điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, các dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ để điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định tỷ giá trong biên độ cam kết từ đầu năm.

Theo DDDN