Infographic Pháo cối tự hành “Nona-SVK“

Pháo cối tự hành 2S23 "Nona-SVK" dùng để tiêu diệt nhiều loại vũ khí vàcó thể bắn không cần chuẩn bị trước

Như pháo binh và súng cối, hệ thống tên lửa, các mục tiêu bọc thép, tiêu diệt các hệ thống vũ khí, trạm chỉ huy và lực lượng đối phương, tạo màn khói và chiếu sáng địa hình

Pháo cối tự hành 2S23 "Nona-SVK "có thể bắn không cần chuẩn bị trước. Có thể bắn tất cả các loại đạn 120 mm do Nga và nước ngoài sản xuất.

Trong năm đầu tiên đã sản xuất hàng loạt 30 chiếc. Pháo 2S23 được tích cực giới thiệu để xuất khẩu. Vào đầu những năm 2000, giá chào hàng cho khách hàng nước ngoài là khoảng 810.000 USD.