Phải giải trình nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài

Các dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, viễn thông hoặc dự án trên 800 tỉ đồng phải giải trình về lý do đầu tư.
Phải giải trình nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài

Cụ thể, là cơ sở xác định vốn đầu tư của dự án, sự cần thiết phải đầu tư ra nước ngoài, giải trình cơ sở xác định tiến độ thực hiện dự án, dự kiến rủi ro của dự án và giải pháp khắc phục rủi ro...

Đây là quy định trong dự thảo nghị định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài do Bộ KH&ĐT công bố vào ngày 20-3.

Dự thảo cũng quy định trường hợp dự án có vốn đăng ký chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ tương đương 20 tỉ đồng trở lên thì Bộ KH&ĐT lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự thảo này cũng quy định rõ các trường hợp được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hiện không quy định rõ) như nghiên cứu thị trường, khảo sát thực địa; mua tài liệu, thông tin; tham gia tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học; đấu thầu quốc tế, đặt cọc, ký quỹ; thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc ở nước ngoài liên quan đến việc hình thành dự án; đàm phán; mua, thuê tài sản hỗ trợ việc hình thành dự án...

Theo PLTP