Steve Jobs từng muốn iPhone có nút Back

Steve Jobs từng muốn iPhone có nút Back

VietTimes – Nếu ý tưởng thiết kế ban đầu của Steve Jobs được áp dụng, thì iPhone sẽ có hai nút bấm vật lý chứ không phải một nút Home duy nhất. Ông Steve Jobs từng muốn Apple có thêm nút Back (quay lại) để điều hướng.