Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris

Khủng bố kinh hoàng ở Paris: 158 người chết, hơn 200 người bị thương, 80 người trong tình trạng nguy kich. Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa biên giới. Video ghi lại những giây phút đáng sợ ở Paris
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris
 

  Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 3

 
   Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 8

 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 17
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 18
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 19
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 20
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 21
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 22
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 23
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 24
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 25
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 26
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 27
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 28
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 29
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 30
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 31
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 32
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 33
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 34
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 35
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 36
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 37
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 38
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 39
 Những khoảnh khắc hãi hùng vụ tấn công đẫm máu tại Paris ảnh 40
Theo DM