Những cảnh quay của máy bay không người lái Nga ở Syria

Máy bay không người lái Nga đóng vai trò quan trọng trong chiến cuộc không kích ở Syria. UAV Nga cung cấp thông tin tình báo địch ta, chỉ thị mục tiêu, dẫn đường chiếu xạ laser cho bom, tên lửa, quan sát mục tiêu trước, trong và sau không kích. UAV theo dõi tình huống chiến trường liên tục ngày đêm.
Những cảnh quay của máy bay không người lái Nga ở Syria
Theo QPAN