Nhìn lại một thập kỷ biến động của đồng Nhân dân tệ

Tính ổn định của đồng Nhân dân tệ được duy trì khá tốt, đến mức được xem xét đưa vào danh sách các các đồng tiền dự trữ của IMF. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đồng Nhân dân tệ đã giảm giá tới 3 lần, trước khi tăng một lần.
Nhìn lại một thập kỷ biến động của đồng Nhân dân tệ

Theo Bizlive