Nhật Bản thông qua RCEP

Nhật Bản thông qua RCEP

VietTimes – Quốc hội Nhật Bản vừa ký thông qua thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm tới.