Tập đoàn công nghệ lớn thứ 3 của Ấn Độ tuyển dụng 3.000 nhân viên Việt Nam trong 4 năm tới

Tập đoàn công nghệ lớn thứ 3 của Ấn Độ tuyển dụng 3.000 nhân viên Việt Nam trong 4 năm tới

VietTimes – Trao đổi với đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, HCL bày tỏ mong muốn xây dựng tổ chức bộ máy với 3.000 nhân viên trong vòng 4 năm tới, đưa Việt Nam trở thành trung tâm lớn nhất của HCL tại khu vực Đông Nam Á, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực của Việt Nam triển khai các dịch vụ công nghệ cao cho các doanh nghiệp đa quốc gia.