Trung Quốc: Người đeo khẩu trang ngăn COVID-19 cũng bị nhận diện bởi công nghệ nhận dạng khuôn mặt mới

Trung Quốc: Người đeo khẩu trang ngăn COVID-19 cũng bị nhận diện bởi công nghệ nhận dạng khuôn mặt mới

VietTimes -- Một công ty Trung Quốc nói rằng họ đã phát triển được công nghệ nhận dạng khuôn mặt đầu tiên có khả năng nhận dạng cả những người đang đeo khẩu trang - trong lúc rất nhiều người đeo khẩu trang do dịch COVID-19 - để hỗ trợ cho cuộc chiến chống bệnh dịch.