Nghệ An: Sẽ thanh tra đột xuất hoạt động karaoke, vũ trường

VietTimes -- Đó là một trong các nội dung mà UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thành tổ chức phổ biến, hướng dẫn các nội dung trong Nghị định tới các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn.

Sở VHTT cũng tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo quy định; chủ trì phối hợp các cơ quan có thẩm quyền liên quan kiểm tra, thanh tra (định kỳ hoặc đột xuất theo quy định pháp luật); giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo quy định của pháp luật. 

Các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm: hướng dẫn việc bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quản lý hoạt động khuyến mại, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia và các hàng hóa, dịch vụ khác; phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường…

UBND cấp huyện, thành tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về lĩnh vực này.